Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Onthulling plaquette Nico Grijpink

Placeholder for 14 07 1 1024x71714 07 1 1024x717

Geplaatst: 14 juli 2019, 09:55 uur

Al sinds 1909 marcheer­den er duizen­den wan­de­laars een keer per jaar, vier dagen lang door Nijmegen en omstreken. Daar­ente­gen was er in de Nijmeegse bin­nen­stad maar weinig te beleven. Vijftig jaar gele­den besloot Nico Gri­jpink dat daar veran­der­ing in moest komen. Vanaf dat moment zijn de Vier­daagse­feesten niet meer weg te denken uit Nijmegen en omstreken.

De onthulling
Ter ere van Nico Gri­jpink werd er van­mid­dag een pla­que­tte met zijn beel­te­nis op plein 1944 onthuld. In het bijz­i­jn van de burge­meester onthulden ver­schil­lende gen­er­aties bestu­ursvoorzit­ters de pla­que­tte. Zo kwa­men heden en verleden samen, en werd stilges­taan bij de charis­ma­tis­che oprichter van de Zomer­feesten, sinds 1998 Vier­daagse­feesten geheten.

De pla­que­tte
De pla­que­tte is gemaakt door bron­s­gi­eter­ij Bog­a­rt in Druten. Hij is 6080 cm en weegt 50 kilo. De bril van Gri­jpink is apart gemaakt en in 3D‘op de bron­splaat beves­tigd. De pla­que­tte is te bewon­deren op de hoek van kap­per­sza­ak Bertine, fam­i­lie van John Bertine, mede-oprichter van de Vierdaagsefeesten.

  • Placeholder for 14 07 1 1024x71714 07 1 1024x717
Login
Bekijk winkelwagen