Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Nieuw bij de Vierdaagsefeesten Ambassadorsclub in 2021

Placeholder for ACBN Ambassador 40 CA1 2286 Bjorn en zaal 1024x684ACBN Ambassador 40 CA1 2286 Bjorn en zaal 1024x684

Geplaatst: 12 januari 2021, 00:00 uur

Nieuw jaar, nieuwe plan­nen! De leden van de Vier­daagse­feesten Ambas­sadorsclub, vee­lal afkom­stig uit het mid­den- en kleinbedri­jf, kri­j­gen dit jaar ook de kans om zichzelf te pre­sen­teren of bijvoor­beeld een bedri­jf­s­rondlei­d­ing te geven tij­dens een van de netwerk­bi­jeenkom­sten. Ook zijn we ges­tart met de eerste (dig­i­tale) informele koffiemo­men­t­jes, waar­bij je ook een kijk­je achter de scher­men kri­jgt bij Vier­daagse­feesten en jouw input kunt geven. Een leuke manier om je netwerk te verbreden!

Joris Bouwmeis­ter, directeur bestu­ur­der: De Vier­daagse­feesten Ambas­sadorsclub is een ste­vig netwerk met vele trouwe leden die al jaren­lang onze ogen en oren zijn in het brede regionale bedri­jf­sleven. Als kers­verse directeur bestu­ur­der vond ik het heer­lijk om in zo’n warm bad terecht te komen, maar had ik ook de behoefte om én de bestaande leden beter te leren ken­nen, én om te zor­gen voor nieuwe aan­was. Daarom ben ik in gesprek om jonge bedri­jven en onderne­mers aan de Ambas­sadorsclub te binden, en wil ik het onder­ling con­tact wat fre­quenter en laag­drem­peliger mak­en. Het eerste online koffiemo­men­t­je werk­te erg goed: in een kleine kring ervarin­gen uitwisse­len en wat meer de diepte in. Dat gaan we dus komend jaar vak­er doen! Ook vind ik het belan­grijk dat onze leden de kans kri­j­gen om hun bedri­jf wat bred­er te kun­nen pre­sen­teren, daarom gaan we de netwerk­bi­jeenkom­sten echt lat­en plaatsvin­den bij de bedri­jven van onze leden, zodra dat weer mogelijk is. Zo bli­jft een lid­maatschap van onze club echt een win-win situatie”.

Placeholder for Programma ambassadorsclubProgramma ambassadorsclub

Op de voorjaars- en najaarsbijeenkomst zorgt Vierdaagsefeesten traditiegetrouw voor een inspirerende, gerenommeerde spreker. Is er iemand die je graag zou willen horen? Tip ons dan.

Van de bijeenkomst tijdens Vierdaagsefeesten zelf, van 17 t/m 23 juli, gaan we ook dit jaar iets moois maken, ongeacht in welke vorm de feesten komende zomer door kunnen gaan. We zijn er ongelooflijk blij mee dat we óók in deze voor iedereen onzekere tijden kunnen rekenen op de leden van onze Ambassadorsclub!

Dankz­ij de leden­bi­j­drage kon afgelopen jaar, toen de Vier­daagse­feesten niet door kon­den gaan, toch een Vier­daagse­feesten CityQuiz gespeeld wor­den in de derde week van juli. Daar deden ruim 10.000 mensen aan mee.

Een spe­ci­aal welkom aan onze nieuwe leden: N.E.C, Kon­ings & Meeuwis­sen en Bureau Ketel. Bek­ijk alle leden. Ook inter­esse? Mail dan naar info@​vierdaagsefeesten.​nl.

  • Placeholder for 0007 ACBN Hanenkamp CA2 5757 1024x6840007 ACBN Hanenkamp CA2 5757 1024x684
  • Placeholder for 21 ACBN Inscience MP Hanenkamp CA4 9045 1024x68421 ACBN Inscience MP Hanenkamp CA4 9045 1024x684
  • Placeholder for ACBN Amb mei DSC 0503 1024x684ACBN Amb mei DSC 0503 1024x684
ambassadors
Login
Bekijk winkelwagen