Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Merkactivaties op de Vierdaagsefeesten

Placeholder for MONO 3 Dafleiding BIKEMONO 3 Dafleiding BIKE

Geplaatst: 19 juli 2022, 08:55 uur

Tij­dens Vier­daagse­feesten zetten we graag mooie pro­jecten, inno­vatieve pro­ducten en betrouw­bare organ­isaties in de spot­lights. Dat doen we alti­jd vanu­it gedeelde doel­stellin­gen zoals duurza­amheid, inclusie, actief en gezond lev­en. Ons grote aan­tal bezoek­ers biedt unieke expo­sure­mogelijkhe­den, en onze part­ners mak­en Vier­daagse­feesten 2022 mede mogelijk. Dit jaar vin­dt je de vol­gende merkac­ti­vaties in de stad. De meesten staan in de Burcht­straat, waar je ook onze mer­chan­dis­e­s­tand vin­dt. Kom langs en maak kennis!

Rad­boud UMC — dertigersbrein

Help jij het der­tigers­brein te ontrafelen?

Een huis kopen, gezin­suit­brei­d­ing, een car­ri­ereswitch: in het lev­en van een der­tiger kan bin­nen één jaar veel veran­deren. Om het brein van der­tigers te ontrafe­len is de Healthy Brain Study opgezet. Zij zijn op zoek naar nieuwe deel­ne­mers die willen bij­dra­gen aan een gezon­dere en gelukkigere samenleving!

Help jij het der­tigers­brein te ontrafe­len? Het Rad­boud UMC gaat graag met je in gesprek. Daar­naast kun je doormid­del van een korte work-out ont­dekken wat het activiteit­en­hor­loge meet.

Te vin­den: zater­dag t/​m maandag van 13.0020.00 uur, dins­dag afge­last, woens­dag en don­derdag van 13.00 — 20.00 uur, einde Burcht­straat /​Kelfkensbos

Placeholder for 18 07 2019 Uniek Wandelen Jan Willem de Venster 1118 07 2019 Uniek Wandelen Jan Willem de Venster 11

NS – supporter van bewegen

Met een support-team staat NS klaar op het station van Nijmegen om iedereen welkom te heten, te informeren en met plezier te begeleiden naar de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten!

Met het hop on-hop off treintje brengt NS je naar verschillende locaties in de stad en weer terug naar het station.

Daarnaast maakt NS Uniek Wandelen mede mogelijk, een inclusieve wandeling van 9 kilometer, voor iedereen met en zonder beperking. Schrijf je nog snel in en proef de sfeer in de binnenstad en bij Festival op ’t Eiland!

Te vinden: op het stationsplein, daar start ook Uniek Wandelen. De haltes van het hop on- hop off treintje vind je op de plattegrond.

Sticht­ing Sint Vincentius

Sticht­ing Sint Vin­cen­tius is een Nijmeegse vri­jwilliger­sor­gan­isatie die zich inzet om armoede en een­za­amheid te verzacht­en en gezond­heid te bevorderen. Zij geven je graag meer infor­matie over al hun pro­jecten en activiteit­en, en hoe je ze kunt ondersteunen.

Er gaat 5% van de opbrengst van het vrien­den­pro­gram­ma van de Vier­daagse­feesten naar dit sym­pa­thieke goede doel, dus word meteen ook Vriend van de Vierdaagsfeesten voor een extra ste­un­t­je in de rug van Sticht­ing Sint Vincentius!

Op zondag houdt de Sticht­ing bij hun stand een bin­go van 11.0012.00 en van 14.0015.00 uur.

Te vin­den: zater­dag, zondag, maandag van 11.0000.00 uur, woens­dag en don­derdag van 16.0000.00 uur. 

ZLTO – dichter bij de boerderij

Beleef de lokale boer op het wei­land mid­den in de stad. Met inter­ac­tieve puzzels ga je op bezoek bij de boer en tuin­der. Geef een slinger aan het Rad van For­tu­in en win leuke boeren­pri­jzen, zoals een streekprod­uct, boerder­i­jac­tiviteit of bosje gladiolen. 

Op dins­dag is er extra aan­dacht voor duurza­am en lokaal food-aan­bod. Dat is volop aan­wezig in Nijmegen, ook tij­dens de Vier­daags­feesten. Er is genoeg te ont­dekken, zo is Ore­gion­al met lokale pro­ducten aanwezig.

Daar­naast geven edu­catieboeren op dins­dag spe­ciale boerder­i­j­lessen en spreek­beurten aan kinderen op het wei­land in de stad. Hoe kauwt een kip? Hoeveel borsten heeft een varken? Kan een plant zweten? Gaat een boer op vakantie? Deze leuke vra­gen van kinderen kri­jgt een edu­catieboer voor de kiezen. Kom ook een kijk­je nemen en win een boerder­i­jles voor jouw hele schoolklas!

Te vin­den: zondag, woens­dag en don­derdag, 11.0017.00 uur. En op dins­dag: 11.3015.00 uur, in de Burchtstraat.

Placeholder for MONO 3 Dafleiding BIKEMONO 3 Dafleiding BIKE

MONO - rijden zonder invloed

Klim op de 3D-afleiding Bike en ervaar met een Virtual Reality-bril, op een spectaculaire en interactieve manier, wat de gevaren zijn van afleiding (door appen, bellen en muziek luisteren) tijdens het fietsen. Het doel van deze campagne van Mono is deelnemers bewust te maken van de risico’s van afleiding tijdens het fietsen. In de Virtual Reality-wereld worden verschillende scenario’s afgespeeld.

De mobiele alcohol- en drugsbakfiets reist rond door de stad met alcohol- en drugstesten. Bezoekers krijgen de vraag of ze vrijwillig een test willen laten afnemen. Als hieruit blijkt dat je geen drugs en/of alcohol hebt gebruikt, ontvang je een BOB-sleutelhanger als beloning voor het goede gedrag.
Het Mono-campagneteam loopt met een fotoframe door de stad om bezoekers van de Vierdaagsefeesten bewust te maken van de risico’s van afleiding op de fiets. Het team voert de fietsquiz uit en daarna kunnen deelnemers met hun vrienden en het fotoframe op de foto.

Te vinden: iedere dag, van 13.00 – 21.00 uur*. De 3D MONO-bike vind je in de Burchtstraat, de bakfiets en fotoframe rondreizend door het stadscentrum.

* M.u.v. dinsdag: van 12.00 uur – 20.00 uur.

Page – jouw opti­male toiletbeleving

De Page Toi­let­wa­gen is een schot in de roos! Schone toi­let­ten én een pak Page Vochtig Toi­let­pa­pi­er mee voor thuis. En dan hebben we het nog niet eens over Bep en Toos gehad, die de hele belev­ing naar een nog hoger niveau tillen.

Te vin­den: alle dagen van 13.0021.30 uur, Burchtstraat

Vivera – proef de lekker­ste vega shoarma

Proef de lekker­ste veg­e­tarische shoar­ma van Europa! Vivera heeft als doel om mensen te helpen duurza­mer te lev­en door ze aan te moedi­gen een bewuste keuze te mak­en, zón­der dat ze in te hoeven lev­eren op smaak. Ze lat­en daarom zo veel mogelijk mensen hun pro­ducten proeven, want proeven is geloven! Op de Nijmeegse Vier­daagse­feesten test Vivera of het mogelijk inter­es­sant is om hun prod­uct te verkopen op even­e­menten, het is de allereer­ste keer dat zij dit doen! De 100% plan­taardi­ge shoar­ma is food award favori­et en wordt door con­sumenten beo­ordeeld met een 9.5. Het blijkt zelfs dat hij nauwelijks van de vleese­quiv­a­lent is te onder­schei­den! De vega shar­ma wordt geserveerd op een pita broodje.

Te vin­den: zater­dag 12.0023.00 uur, zondag, don­derdag en vri­jdag 13.0023.00 uur, maandag 12.0022.00, dins­dag 13:00 tot 23:00 uur en woens­dag 12.0022.00 uur in de Ziekerstraat.

Coop – gratis zoete popcorn

Coop deelt pop­corn uit aan de bezoek­ers van de Vier­daagse en Vier­daagse­feesten. Inmid­dels een jaren­lange herken­bare tra­di­tie: nie­mand loopt de kraam voor­bij zon­der een bak­je heer­lijke zoete pop­corn! Daar­naast spon­sort Coop ook de lekkernij in de pauze aan de deel­ne­mers van Uniek Wan­de­len.

Te vin­den: woens­dag vanaf 11.00 uur, vri­jdag vanaf 10.00 uur aan het Keiz­er Karelplein

Aldi – ijs­jes voor een winkelprijsje

ALDI maakt de bezoek­ers van de Vier­daagse en Vier­daagse­feesten blij door de ijs­jes die ALDI in de winkel verkoopt voor dezelfde winkel­pri­js verkopen, in de ijs­co-bak­fi­ets. Denk hier­bij aan een raket­je voor 10 cent en een mag­num voor 25 cent. 

Te vin­den: vri­jdag aan het Keiz­er Karelplein 

Jansen Totaal wonen — wooninspiratie

Kom woonin­spi­ratie op doen bij de pop-up eta­lage van Jansen Totaal Wonen. Neem een kijk­je achter het glas en doe mee met de prijsvraag!

Te vin­den: dins­dag t/​m vri­jdag, Burcht­straat. Van­wege de hitte is er op dins­dag een aangepast programma.

Updates
Login
Bekijk winkelwagen