Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Joris Bouwmeister benoemd tot directeur bestuurder van ACBN en Vierdaagsefeesten

Placeholder for 33b5d685 a3a4 4d59 aff7 27a900500615 1024x76833b5d685 a3a4 4d59 aff7 27a900500615 1024x768

Geplaatst: 03 september 2020, 19:24 uur

Per 1 okto­ber a.s. zal Joris Bouwmeis­ter aantre­den als directeur bestu­ur­der van Sticht­ing Vier­daagse­feesten Nijmegen en van ACBN Even­e­menten Bureau Nijmegen, bek­end van de organ­isatie van de Vier­daagse­feesten en stads­brede even­e­menten als de vier­ing van 75 Jaar Vrijheid.

Met de benoeming van Joris Bouwmeister wordt een belangrijke stap gezet in de ambitie van ACBN om de promotie van Nijmegen en regio te versterken. Daarbij wordt de verbinding gezocht met partners in de stad t.b.v. de organisatie van evenementen en marketing.

Bouwmeister was de laatste jaren in dienst bij BMC Advies en Management, waar hij mede verantwoordelijk was voor het sociaal domein. Ook heeft hij zijn sporen verdiend op het gebied van advisering rondom sport en organisatieontwikkeling.

Het bestuur van ACBN en Stichting Vierdaagsefeesten is zeer verheugd met de komst van Joris Bouwmeister: ‘Hij is een enthousiaste manager met ruime inhoudelijke kennis in en rondom de publieke sector’.

Placeholder for ACBN1 Hanenkamp E1 A0058 webACBN1 Hanenkamp E1 A0058 web

Omvorm­ing naar Raad van Toezicht

De aanstelling van de directeur bestu­ur­der gaat gepaard met de omvorm­ing van het bestu­ur van de stichtin­gen ACBN en Vier­daagse­feesten naar een Raad van Toezicht. De dagelijkse lei­d­ing komt hier­mee in han­den van Joris Bouwmeis­ter en directeur Vier­daagse­feesten Leo Weter­ings. De organ­isatie speelt hier­mee in op de ontwik­kelin­gen in de markt en de com­mer­ciële kracht die daar­voor nodig is, mede als gevolg van de coronacrisis.

Bouwmeis­ter over zijn aanstelling: Ik kijk er, ondanks de moeil­ijke peri­ode van nu door Coro­na, naar uit om samen met het team en part­ners van ACBN en Vier­daagse­feesten de vol­gende stap te zetten in de organ­isatie van even­e­menten die een bij­drage lev­eren aan stad en regio. We kun­nen onze ogen niet sluiten voor de nieuwe werke­lijkheid, maar zullen ook met veel energie en cre­ativiteit toe moeten werken naar prachtige even­e­menten in de toekomst, met de Vier­daagse­feesten als het feest voor de stad. De gevo­erde gesprekken met organ­isatie en bestu­ur geven veel vertrouwen en ik heb er veel zin in om in het najaar met het netwerk ken­nis te mak­en en nieuwe verbindin­gen aan te gaan’.

Login
Bekijk winkelwagen