Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Circulair sanitair

Placeholder for Pee To TeaPee To Tea

Geplaatst: 06 mei 2022, 12:00 uur

Eind 2019 won­nen wij samen met twee andere Nijmeegse fes­ti­vals een sub­si­die van de gemeente Nijmegen voor het beste idee voor ver­du­urza­m­ing van even­e­menten. Onze ideeën wer­den gebun­deld tot één plan dat dit jaar ein­delijk uit­gerold gaat wor­den: er wor­den cir­cu­laire toi­let­ten geplaatst op de fes­ti­vals Dag van het Lev­enslied, Parasól Zomer­fes­ti­val en Vierdaagsefeesten.

SEMi­L­LA San­i­ta­tion plaatst in samen­werk­ing met Nijhuis Saur Indus­tries cir­cu­laire (en gen­derneu­trale) toi­let­ten, de zoge­naamde Pee to Tea’. De plas van bezoek­ers wordt opgevan­gen, waar­bij het gele water wordt gezuiverd tot drinkwa­ter en mest­stof­fen. Ook chemisch vervuilde urine kan wor­den gezuiverd en wordt niet geleegd in het riool. Dit pro­ces komt tot stand met behulp van planten én natu­urlijk met de hulp van onze bezoekers!

Naast de cir­cu­latie van de plas wordt een mest­stof gewon­nen voor het kweken van gewassen, planten en bomen. De urine wordt ter plekke omgezet tot thee én er wordt munt gek­weekt voor in de thee. Als bezoek­er kan je dus zien dat jouw plas veran­dert in thee! 

Dit pilotproject heeft als doel in de toekomst duurzame en circulaire toiletvoorzieningen op evenementen te plaatsen. Het plaatsen van circulaire toiletten is een initiatief dat perfect aansluit bij onze duurzaamheidsambities. Het is onderdeel van de stappen die wij zetten naar een toekomst met duurzame evenementen.

Tijdens de Vierdaagsefeesten komen op de Waalkade, net voorbij de ingang van de Grotestraat, de dichte circulaire toiletten te staan. Daarnaast worden op verschillende plaatsen in de stad circulaire plaskruizen geplaatst. Je herkent deze aan het groene logo van Pee to Tea.

Placeholder for Pee To Tea ToiletPee To Tea Toilet
duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen