Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Camping De Wereld ontvangt cadeau voor innovatief initiatief Vierdaagsefeesten

Placeholder for Camping de WereldCamping de Wereld

Geplaatst: 23 juli 2020, 15:30 uur

Van­daag zetten wij drie inno­vatieve, duurzame en cre­atieve ini­ti­atieven in het zon­net­je: Camp­ing De Wereld, de organ­isatie van SMKM­RKT, De Achter­tu­in en Drift om te Dansen, en Pop-up restau­rant Proefdruk.

Camp­ing De Wereld ontv­ing het cadeau voor inno­vatief ini­ti­atief en daar­bij een bedrag van € 1500. De uitreik­ing vond plaats op het Stad­huis in het bijz­i­jn van burge­meester Bruls, omdat het cadeau van oor­sprong een cadeau is van de gemeente, ter ere van het 50-jarige jubileum van de Vier­daagse­feesten vorig jaar.

De jury vindt dat Camping De Wereld een fantastische manier heeft gevonden dat past in de 1,5 meter samenleving waarmee we het nu moeten doen. Uit het juryrapport: “Als je de Camping ziet besef je ineens dat je helemaal niet ver weg hoeft om vakantie te vieren. Organisaties die vanwege de maatregelen helemaal stil zijn gevallen kunnen dit jaar in Overasselt op een creatieve manier aan de bak. Zo wordt de kennis en kunde, opgedaan bij de Vierdaagsefeesten en andere evenementen ingezet om een gedurfd initiatief op te zetten, dat wèl mogelijk is in deze tijden. Dat kun je met recht innovatie noemen.”

Placeholder for Camping de Wereld Antwan Van Horik en Diederik WaltherCamping de Wereld Antwan Van Horik en Diederik Walther

De camp­ing is een ini­ti­atief van BB Pro­duc­tie en de Schoen­fab­riek, de organ­isatoren van Fes­ti­val op het Eiland, tij­dens de Vier­daagse­feesten. Zij hebben de han­den ineenges­la­gen met lever­anciers die vee­lal ook nauw betrokken zijn bij de Vier­daagse­feesten en dit jaar een lege agen­da zagen: o.a. De Haas, Var­weg, Lay­h­go, De Markies, Bosjuweel, Alert Beveilig­ing, etc. Cam­ing De Wereld is een vol­waardi­ge camp­ing, maar ook met een fes­ti­vals­feer en laag­drem­pelige, inter­ac­tieve pro­gram­mer­ing, zoals we die ook zien bij Fes­ti­val op t Eiland.

Placeholder for Camingde WereldvideoCamingde Wereldvideo

De jury, bestaande uit Wal­ter Hamers, bestu­ursvoorzit­ter Vier­daagse­feesten en Mar­joli­jn van de Zand­schulp, directeur gemeente Nijmegen, roemde alle genomineerden.

SMKM­RKT is sinds 6 jaar een vaste waarde op de Vier­daagse­feesten: een suc­cesvolle invulling van locatie Labyrinth aan de Waalka­de. De SMKM­RKT innoveert voort­durend met foodtrucks die duurza­am, veg­e­tarisch en biol­o­gisch voed­sel aan­bieden en vernieuwende en diverse pro­gram­mer­ing voor jong en oud (Drifts Danspaleis) en sinds vorig jaar Hon­ey Hon­ey op Roze Woens­dag. De organ­isatie laat met Drift om te Dansen zien dat toon­aangevende dance-even­e­menten ook voorop kun­nen lopen op het gebied van duurza­amheid, zoals met een token-recy­clesys­teem voor bek­ers. Met het nieuw­ste con­cept De Achter­tu­in laat de organ­isatie zien dat een veelz­i­jdig pro­gram­ma hand in hand kan gaan met de huidi­ge terrasrestricties.

Bas Berden (024-Events) – tij­dens de Vier­daagse­feesten de pro­du­cent van het Faber­plein- is de samen­werk­ing met de Papier­fab­riekaange­gaan om deze zomer met Proef­druk het groot­ste pop-up restau­rant van Ned­er­land in te richten.

Login
Bekijk winkelwagen