Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Ben je oké? Maak ongewenst seksueel gedrag bespreekbaar.

Placeholder for 4daagsefeesten is oke logo jpg 1000x10004daagsefeesten is oke logo jpg 1000x1000

Geplaatst: 24 juni 2019, 11:19 uur

In okto­ber 2018 heeft de pub­liekscam­pagne Ben je oké? haar start gemaakt. Met deze cam­pagne, een ini­ti­atief van Rut­gers samen met de Verenig­ing Ned­er­landse Pop­po­dia en –Fes­ti­vals (VNPF), Cel­e­brate Safe en NOTHANKS!, wordt ongewenst sek­sueel gedrag in het uit­gaansleven bespreek­baar gemaakt. Uit een opinieon­der­zoek door Een­Van­daag in samen­werk­ing met Fes­tileaks (juni 2018) blijkt namelijk dat 48% van de vrouwelijke fes­ti­val­be­zoek­ers wel eens ongewenst sek­sueel gedrag meemaakt. Ook 9% van de man­nelijke fes­ti­val­be­zoek­ers geeft aan negatieve ervarin­gen te hebben met dit soort gedrag.

Daar willen we een stok­je voor steken. Op fes­ti­vals moeten mensen zich vrij, fijn en veilig kun­nen voe­len. Want ongewenst sek­sueel gedrag is niet oké, ook niet tij­dens de Vier­daagse­feesten. Samen met fes­ti­vals als Best Kept Secret Fes­ti­vals, Pinkpop, Wel­come to the Vil­lage en Awak­en­ings nemen we deel aan de campagne.

Zie jij dat iemand lastig gevallen wordt en vertrouw je de sit­u­atie niet? Vraag Ben je oké?’ en maak het gedrag bespreek­baar. Zo zor­gen we voor elka­ar en voor een fijne omgev­ing voor iedereen.

Ben je oké?

Om te laten zien dat ook jij bent voor veilig uitgaan, kun je meedoen aan deze campagne. Kijk op de website van benjeoke.nl hoe hier aan meedoet! Hier vind je ook filmpjes die laten zien hoe je ongewenst gedrag herkent en hoe je ermee om kunt gaan.

Naar Benjeoke.nl

Placeholder for 4daagsefeesten is oke logo jpg 1000x10004daagsefeesten is oke logo jpg 1000x1000
Login
Bekijk winkelwagen