Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vierdaagsefeesten: veertig festivals in één

Placeholder for Paul Wijsen Valkhof Festiva 3Paul Wijsen Valkhof Festiva 3

Geplaatst: 05 juli 2019, 10:28 uur

Vier­daagse­feesten was al het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land, maar staat nu ook op de eerste plaats als het gaat om sfeer: van de 50 groot­ste even­e­menten van het land, scoort het Nijmeegse even­e­ment het hoogst op het gebied van een pret­tige sfeer­belev­ing, op korte afs­tand gevol­gd door Vier­daagse Nijmegen (de wan­del­marsen). Andere grote grote even­e­menten zijn Pride Ams­ter­dam (8ste posi­tie), Sail Ams­ter­dam (20ste) en Tilburgse Ker­mis (30ste).

De 50ste Vier­daagse­feesten staan voor de deur. De oorza­ak van die pret­tige sfeer­belev­ing? Heel Nijmegen laat zien wat ze in huis heeft: de meer dan 40 podia vor­men fes­ti­vals op zich.

Nijmeegse even­e­mentenor­gan­isatie Matrixx is met drie podia te vin­den in de stad, waar­van twee op de vernieuwde, groenere Waalka­de. Hier tre­den acts als op Ger­ard Jol­ing, André Hazes, Snolle­bollekes, Vengaboys, Mooi Wark en Lil Kleine. Matrixx at the park trekt met Paul Elstak, Fren­na, Char­ly Lownoise en Josylvio de danceliefhebber.

Nog geen vijftig meter verder kun je op Valkhof Fes­ti­val geni­eten van nationale en inter­na­tionale acts die op het punt staan om door te breken. Op de zes podia staan Low­landswaardi­ge arti­esten als Sudan Archives, Fontaines D.C., Julia Jack­lin, Whis­per­ing Sons en Zwan­gere Guy.

Steek je over naar het stad­sei­land, dan vind je een mix van (straat)theater, muziek, lit­er­atu­ur en kun­st. Bli­jf je in het stad­s­cen­trum, dan kun je daar bijvoor­beeld Davina Michelle, Suzan & Freek, Navarone of Maan tegen komen. Maar ook: jazz, funk en soul in Otis Park, of smart­lap­pen op het Oer­hol­lands Joris Iven­splein. En zo zijn er nog tal­loze andere locaties.

Login
Bekijk winkelwagen