Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

De populaire polsbandjes zijn weer verkrijgbaar!

Placeholder for Polsbandje geentextPolsbandje geentext

Geplaatst: 29 mei 2024, 10:50 uur

Na twee suc­cesvolle edi­ties keren ze weer terug: de pols­band­jes van de Vier­daagse­feesten. Van 13 tot en met 19 juli geni­et je van de voorde­len die deze pols­band­jes met zich mee­bren­gen: zeven dagen lang onbeperkt toe­gang tot de toi­let­ten en elke dag een ander exclusief pro­gram­ma. Ook zijn er weer vrien­den­band­jes beschikbaar.

Placeholder for 16 07 2023 Polsbandjes Edwin Smits 116 07 2023 Polsbandjes Edwin Smits 1

Polsbandjes?!

Sinds 2022 bestaan de Vierdaagsefeesten polsbandjes. Eén bandje waarmee je de hele feestweek onbeperkt toegang hebt tot alle toiletten op het evenemententerrein en dagelijks van extra programma geniet. Vorig jaar werden er op een flink aantal locaties toiletten bijgeplaatst. Daarnaast deden ook voor het eerst binnenlocaties mee aan het polsbandjessysteem. Hierdoor werden de toiletten tijdens de Vierdaagsefeesten verdubbeld ten opzichte van 2022 wat een groot succes bleek te zijn. Dit jaar blijven de toiletvoorzieningen op hetzelfde niveau als vorig jaar, met een strategische plaatsing voor optimale toegankelijkheid. Hier vind je alles terug over de polsbandjes.

Talk to me

Naast de voordelen van een polsbandje, is het voor veel bezoekers ook een punt van herkenning. Als je een polsbandje binnenstebuiten draagt staat daar de tekst ‘talk to me’. Dit stimuleerde afgelopen jaar contact tussen feestvierders en liet nieuwe vriendschappen ontstaan. Ook dit jaar wordt ‘talk to me’ weer uitgedragen op het polsbandje.

Placeholder for 16 07 2023 Molenstraat Vierdaagsefeesten Bart Nijs 616 07 2023 Molenstraat Vierdaagsefeesten Bart Nijs 6

Twee soorten bandjes

Dit jaar zijn er opnieuw twee soorten pols­band­jes beschik­baar: fes­ti­val­band­jes en vrien­den­band­jes. Bei­de bieden dezelfde voorde­len: onbeperkt toe­gang tot de toi­let­ten en dagelijks extra pro­gram­ma. Het vrien­den­band­je geeft daar­naast 10% kort­ing op de mer­chan­dise. Dit band­je is er voor iedereen die de Vier­daagse­feesten een warm hart toe­draagt en wil bij­dra­gen aan de ambities op het gebied van duurza­amheid en inclusie. De fes­ti­val­band­jes zijn dit jaar verkri­jg­baar voor €12 en vrien­den­band­jes voor €36. Bei­de pols­band­jes zijn vanaf nu te koop in onze web­shop of app en te ont­van­gen via verzend­ing of mid­dels een QR-code af te halen op ges­e­lecteerde locaties in de week vóór de feesten of tij­dens de feesten bij alle toi­let­ten, mer­chan­dise stand in de Burcht­straat en de programmaonderdelen.

Pols­band­je­spro­gram­ma

Iedere dag hebben bezoek­ers met een pols­band­je toe­gang tot exclusieve pro­gram­mer­ing, steeds van 14.0022.00 uur, op een andere locatie in de stad:

Zater­dag 13 – 07: Chat GPTypen met Naaistreek op de Ram­blas – Chat GPT weet alles… maar is dat wel zo? The­a­ter­duo Naaistreek goot dit dig­i­tale orakel in een the­atraal en analoog jas­je met als uitkomst: Chat GPTypen. Met een oud­er­wetse typema­chine en een empatisch stel herse­nen beant­wo­or­den zij jouw grote lev­ensvraag of andere prangende kwest­ie. Ont­vang je antwo­ord met veel bom­barie, toeters en bellen.

Zondag 14 – 07: Pricilla’s Pri­jzen­Paleis in de Burcht­straat – Kom lekker trekken bij Pricilla’s Pri­jzen­Paleis! Deze bij­zon­dere kansspelat­trac­tie sierde al vele bonte ker­mis­sen in Ned­er­land. Dit lijn­trek­spek­takel is niet alleen voor kinderen maar vooral voor vol­wasse­nen. Maar let op, want: voor wat hoort wat. Het extrav­a­gante en bonte interieur van de ker­miskraam maakt van touwt­je trekken een com­pleet the­atraal en herken­baar spektakel.

Maandag 15 – 07: Snel­teke­naars Case en Wil op Plein 44 – Laat je vereeuwigen door de rond­lopende snel­teke­naars Case en Wil, die in slechts enkele minuten jouw karikatu­ur weten te van­gen en vereeuwigen op een biervilt­je. Een per­fect sou­venir van de Vierdaagsefeesten!

Dins­dag 16 – 07: Gratis heen­vaart pon­t­je bij Stad­sei­land Stek – Show jouw pols­band­je bij het pon­t­je vanaf de Kaaij naar Stad­sei­land Stek en maak gebruik van een gratis enkele reis!

Woens­dag 17 – 07: Kin­ki Cut Car­a­van op Kelfkens­bos Fes­ti­val – Nijmegen kleurt roze op Roze Woens­dag! Show je sup­port aan de LHBTQIA+ com­mu­ni­ty door je look tijdelijk roze te lat­en trans­formeren bij de Cut Car­a­van! Een uniek en feestelijk ervar­ing zoals je mag verwacht­en bij een bezoek aan de Kin­ki kappers.

Don­derdag 18 – 07: Insecten­snack op Smaak­markt– Bezoek de foodtruck van De Insecten­man en proef jouw bij­zon­dere insecten­snack­je. Deze Beun­ingse held ver­w­erkt insecten, spe­ci­aal gek­weekt voor con­sump­tie, in heer­lijke hap­jes. Je herkent ze dus niet meer als insect en kunt je zo beter con­cen­tr­eren op de smaak. Maak ken­nis met het voed­sel van de toekomst en laat je inspireren!

Vri­jdag 19 – 07: Pak je ZEN­mo­ment in de Mariken­straat (boven)– Pak je ZEN­mo­ment en beleef een klein ver­won­der­mo­men­t­je te mid­den van al het feestge­druis. Schop je schoe­nen uit, neem een flinke adem­teug en start via een koptele­foon vol natu­urgelu­iden een reis­je door de ZIN­tu­igen. Ludieke ZEN influ­encers nodi­gen je uit voor jouw ultieme momen­t­je van ZEN. Gegaran­deerd dat je er fris, blij en opge­laden weer van­daan komt, hele­maal klaar voor jouw laat­ste feestavond!

Afhaallocaties polsbandjes

Tijdens de aanloop van de Vierdaagsefeesten kan je je polsbandje ophalen bij diverse locaties in de stad. Hieronder vind je een overzicht van alle afhaallocaties:

Afhaallocaties vanaf dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juli:

Let op: op vrijdag 12 juli heb je tot 20:00 de tijd om je polsbandje op te halen. Daarna is het niet meer mogelijk om bij de bovenstaande locaties je polsbandje af te halen. 
De ophaaltijden zijn gelijk aan de reguliere openingstijden van de locaties.

Vanaf zaterdag 13 juli:

Vanaf zaterdag 13 juli kunnen polsbandjes worden opgehaald bij alle buitentoiletten van de Vierdaagsefeesten en de merchandisestands op de Ramblas en Burchtstraat.

Mede mogelijk gemaakt door

Placeholder for Nexperia Logo ColorNexperia Logo Color
Login
Bekijk winkelwagen