Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for Zondag 4dfen2019 hanenkamp CA1 8155Zondag 4dfen2019 hanenkamp CA1 8155

Camping Vierdaagsefeesten

Je helemaal onderdompelen in de mooiste zeven dagen van het jaar? Dat kan natuurlijk het beste als je er 24/7 bent, of in ieder geval dicht in de buurt. Daarom wordt er vaak een Vierdaagsefeestencamping opgestart, speciaal voor de feestgangers. Die gaan zo ongeveer naar bed als de lopers opstaan, of daarna, als ze zijn uitgezwaaid 😊

Sticht­ing Vier­daagse­feesten organ­iseert zelf geen camp­ing, maar onder­s­te­unt par­ti­jen die dat willen, met advies en communicatie.

Op dit moment zijn er van­wege de bij­zon­dere omstandighe­den geen con­crete plan­nen voor een Vier­daagse­feesten­camp­ing voor 2021.

Wil je kam­peren tij­dens Vier­daagse­feesten 2022? Houd dan deze web­site in de gaten.

Heb je inter­esse om een camp­ing te organ­is­eren tij­dens Vier­daagse­feesten 2022? Neem dan con­tact met ons op.

Login
Bekijk winkelwagen