Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for 15 07 2023 Polsbandjes Marcel Krijgsman 115 07 2023 Polsbandjes Marcel Krijgsman 1

Talk to me

Een nieuwe liefde of vriendengroep ontmoet, maar geen contactgegevens uitgewisseld? Wij hebben nu samen met Matchmaker Brabant de oplossing voor het in contact blijven en (her)ontmoeten van nieuwe vrienden op festivals! Via het ‘Talk to me’ – platform kan je je voor, tijdens en na de feesten een oproep doen om samen een evenement op de feesten te bezoeken en nieuw gemaakte kennissen, vrienden of geliefden (terug) te vinden.

Door je als bezoek­er aan te melden op het plat­form van Match­mak­er Bra­bant vind je mede-fes­ti­val­gangers. Zow­el het ont­moeten van nieuwe mensen vooraf­gaand van de feesten, zodat je daar mee op pad kan gaan, een oproep doen om samen met een (onbek­ende) groep mensen een optre­den te bezoeken of elka­ar terugvin­den na een fysieke ont­moet­ing is nu mogelijk via het plat­form. Het Talk to me plat­form is vanaf nu actief. Iedereen kan zich er gratis op inschri­jven en bericht­en in delen. Het plat­form vol­doet aan de ver­plichte pri­va­cy­wet­gev­ing en wordt gemon­i­tord door de beheerders.

Placeholder for 16 07 2023 Polsbandjes Edwin Smits 116 07 2023 Polsbandjes Edwin Smits 1

Tijdens de Vierdaagsefeesten

Met Talk to me wordt contact tussen festivalbezoekers van de Vierdaagsefeesten gestimuleerd. Het is vrijblijvend om je als bezoeker in te schrijven en mee te doen. Wil je als bezoeker uitdragen dat je eraan meedoet, dan is het bandje met de tekst ‘talk to me’ te bestellen via de webshop van Vierdaagsefeesten, dit is natuurlijk niet verplicht. Voor meer informatie over Matchmaker Brabant en het Talk to me platform, kunnen bezoekers tijdens de Vierdaagsefeesten tussen 14.00 en 20.00 uur terecht bij een kraampje van Matchmaker Brabant, naast de Vierdaagsefeesten merchandisestand in de Burchtstraat.

Login

Read also

View cart