Disclaimer

Toepasbaarheid

Dit is de officiële website van Vierdaagsefeesten Nijmegen. De informatie van deze disclaimer geldt voor alle bezoeken aan en het gebruik van deze website en voor alle informatie en gegevens die op of via deze website worden aangeboden. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat je als gebruiker instemt met het onderstaande.

Aansprakelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld en de organisatie van Vierdaagsefeesten Nijmegen besteedt de uiterste zorg aan het onderhoud van deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data en gegevens.

De informatie die via onze website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden.

Vierdaagsefeesten Nijmegen kan noch de juistheid, noch de volledigheid of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen.

Vierdaagsefeesten Nijmegen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De organisatie van Vierdaagsefeesten Nijmegen is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie, via internet, (on)bereikbaarheid van de website, fouten, eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante informatiediensten, of ter beschikking gestelde programmatuur en/of technische storingen.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Als je denkt dat informatie op deze website onjuist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je dit aan ons wilt melden via: info@vierdaagsefeesten.nl

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat links naar andere websites en doorverwijzingen naar beeld- en geluidsmateriaal. Vierdaagsefeesten Nijmegen is niet aansprakelijk zowel voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de  informatie van deze websites, als voor de rechtmatigheid en de inhoud van deze websites en dat materiaal, en/of de wijze waarop deze websites omgaan met (persoons)gegevens.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen van vierdaagsefeesten.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal. Je mag alleen met toestemming van Vierdaagsefeesten Nijmegen informative van deze website verveelvoudigen of openbaar maken. Hebt je hier vragen over, neem dan contact op via info@vierdaagsefeesten.nl

Foto’s en ander beeld- en geluidsmateriaal

Ben je van mening rechthebbende te zijn van een fragment of foto op deze website, dan verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken via info@vierdaagsefeesten.nl of via: 024-3233163. Vierdaagsefeesten Nijmegen zal het fragment of foto daar waar mogelijk verwijderen van haar eigen website. Vierdaagsfeesten Nijmegen kan niet garanderen dat de foto of het fragment geheel van het internet verwijderd wordt.

Copyright, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

Je mag de informatie op deze website alleen voor jezelf gebruiken.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd, verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vierdaagsefeesten Nijmegen.

De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Het auteursrecht op deze website berust bij Vierdaagsefeesten Nijmegen of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Vierdaagsefeesten Nijmegen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de publicatie van teksten of afbeeldingen. Teksten en afbeeldingen op onze website worden, voor zover mogelijk, in goed overleg met de eigenaar daarvan geplaatst. Maar wij kunnen niet altijd de bron van toegestuurde afbeeldingen achterhalen om toestemming te kunnen vragen. Mocht je een afbeelding aantreffen, waar copyright op rust, neemt dan contact met ons op. De afbeelding wordt dan verwijderd.

Vierdaagsefeesten Nijmegen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Cookies en beveiliging

We gebruiken cookies om je bezoek aan deze website zo plezierig mogelijk te maken.

We onthouden bijvoorbeeld je persoonlijke instellingen.

Ook gebruiken we Google Analytics om inzage te krijgen in de gebruiksvriendelijkheid van de website en deze vervolgens te kunnen verbeteren.

Vierdaagsefeesten Nijmegen respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers van de website vierdaagsefeesten.nl  en/of het evenement en zorgt er voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Vierdaagsefeesten Nijmegen wordt georganiseerd door Stichting Vierdaagsefeesten gevestigd en kantoorhoudend in Nijmegen, Van Schaek Mathonsingel 12, 6512 AR en ingeschreven onder KvK nummer 09177684.

©2016 Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen. Alle rechten voorbehouden.