Podia & Terrassen

Tijdens Vierdaagsefeesten draagt de Stichting Vierdaagsefeesten vermaakcentra, evenementenpleinen en terrassen in de binnenstad voor ter vergunningverlening.
Als regisserend organisator draagt Vierdaagsefeesten zorg voor een zo optimaal mogelijk programma-aanbod in de stad.

Vermaakcentra, evenementenpleinen en terrassen worden zo evenwichtig mogelijk verspreid over de binnenstad.
Een in enig jaar verleende vergunning wordt het volgend jaar in principe gecontinueerd.  Zwaarwegende argumenten kunnen enerzijds oorzaak zijn om een locatie door een nieuwe partij in te laten vullen, en afscheid te nemen van de voormalige vergunninghouder. Anderzijds nemen vergunninghouders soms op eigen initiatief afscheid.

Hebt u als ondernemer of organisatie die belangstelling voor een nieuwe of vrijgekomen plaats, dan kunt u zich aanmelden via info@vierdaagsefeesten.nl. Aanmelden kan tot 1 april 2017.
Meldt u zich aan na 1 april 2017, dan wordt u op de reservelijst geplaatst.  Aspirant deelnemers worden ook op deze reservelijst geplaatst.

Het voordragen voor een vergunning voor een nieuwe of vrijgekomen locatie vanuit de reservelijst gaat als volgt:

  • VDF benadert een  ondernemer/organisatie, van de wachtlijst, die past bij de locatie en de programmering die ze als regievoerder over het aanbod van het totaalevenement in de gehele stad voor ogen heeft.
  • Wanneer meerdere ondernemers/organisaties in aanmerking komen wordt hen gevraagd een conceptplan voor te leggen.
  • Er wordt een keuze gemaakt waarin wordt afgewogen: het optimaal gebruik van de fysieke ruimte, de kwaliteit van de programmering, de samenwerking met andere ondernemers en organisaties, de kwalitatieve uitstraling, het innovatieaspect en de degelijkheid van de financiering.

LET OP! DIT ZIJN DE VOOWAARDEN VOOR 2016

De voorwaarden voor 2017 vindt u hier vanaf 1 juni 2017

Algemene voorwaarden

Algemene voorschriften vermaakcentra

Algemene voorschriften evenementenpleinen

Algemene voorschriften terrassen

Terras(uitbreiding) vindt plaats voor de eigen zaak wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met de toegang tot bijvoorbeeld horecagelegenheden, winkels en woningen.