Deelname ondernemers

Inschrijfprocedure standplaatshouders en ondernemers terrassen en podia

– U bent ondernemer en u heeft belangstelling in een standplaats tijdens Vierdaagsefeesten 2019, maar u heeft niet eerder deelgenomen, dan kunt u zich aanmelden voor de reservelijst.

Deze lijst wordt gehanteerd bij het zoeken naar kandidaten voor nieuwe of vrijgekomen (stand-)plaatsen.

Diversiteit, innovatie en duurzaamheid zijn criteria op het gebied van aanbod en presentatie die wij hanteren bij de selectie. Denk bijvoorbeeld aan lokaal, biologisch en Fair Trade, of aan presentatie van uw materiaal en beschikbaarheid gedurende Vierdaagsefeestenweek.

– Bent u ondernemer en hebt u deelgenomen aan de afgelopen editie van Vierdaagsefeesten, dan ontvangt u medio januari 2019 automatisch het inschrijfformulier voor Vierdaagsefeesten 2019.

Dit inschrijfformulier ontvangt u digitaal via het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven als contactadres. Hebt u wijzigingen in de contactgegevens, geef deze door via r.van.wijhe@vierdaagsefeesten.nl

Standplaatsen

Tijdens Vierdaagsefeesten draagt stichting Vierdaagsefeesten vermaakcentra, muziekpodia, terrassen en standplaatsen in de binnenstad voor ter vergunningverlening. Als regisserend organisator draagt Vierdaagsefeesten zorg voor een zo optimaal mogelijk programma-aanbod in de stad.

Vermaakcentra en evenementenpleinen worden zo evenwichtig mogelijk verspreid over de binnenstad, terras(uitbreiding) vindt vooral plaats voor de eigen zaak en bij standplaatsen wordt daar waar mogelijk rekening gehouden met de toegang tot bijvoorbeeld horecagelegenheden, winkels en woningen.

Een in enig jaar verleende vergunning wordt het volgend jaar in principe gecontinueerd.  Zwaarwegende argumenten kunnen enerzijds oorzaak zijn om een locatie door een nieuwe partij in te laten vullen, en afscheid te nemen van de voormalige vergunninghouder. Anderzijds nemen vergunninghouders soms op eigen initiatief afscheid.

Terrassen en podia

Voor het inschrijven van terrassen en podia kunt u contact opnemen met stichting Vierdaagsefeesten, contactpersoon Rowin van Wijhe, r.van.wijhe@vierdaagsefeesten.nl. U vindt bij de voorwaarden alle informatie voor het pachten van een terras in het centrum tijdens Vierdaagsefeesten Nijmegen.

Een terrasvergunning wordt afgegeven op het pand waarbij of waaraan het terras zich bevindt. Indien er geen wijzigingen worden aangevraagd op de bestaande terrasvergunning (mits voorhanden) en de ondernemer bevestigt de aanvraag voor de voordracht dan wordt een bestendiging van de bestaande terrasvergunning voorgedragen.

Indien er een extra uitbreiding van het terras wordt aangevraagd of het gaat om een nieuw terras dan wordt in overleg met onder andere de Gemeente Nijmegen bekeken of dit mogelijk is. Aspecten als veiligheid, milieu, historie, diversiteit en samenwerking worden hierin afgewogen. Een vermaakcentrum is een uitbreiding op een terrasvergunning en wordt altijd voorgedragen ten behoeve van omliggende horecapanden. Een vermaakcentrum heeft, of participeert, altijd in (aantoonbare) liveprogrammering.

Op basis van deze liveprogrammering wordt een locatie voorgedragen voor een ontheffing op art. 35 Drank- en Horecawet. Deze ontheffing kan dus alleen verbonden zijn aan een vermaakcentrum of evenementenplein en niet aan een terras. Een evenementenplein heeft een dermate belangrijke functie voor het crowdmanagement en/of heeft een belangrijke geografische ligging en/of heeft een belangrijke programmatische invulling dat ervoor gekozen kan worden om dit te laten uitvoeren door in de eerste plaats (wanneer de locatie vrijkomt) de omliggende horeca maar er kan ook worden gekozen voor een externe exploitant. Een in enig jaar verleende vergunning wordt het volgend jaar in principe gecontinueerd.

Zwaarwegende argumenten (bijvoorbeeld op het gebied van financiën, veiligheid of samenwerking) kunnen oorzaak zijn om een locatie door een nieuwe partij in te laten vullen en afscheid te nemen van de voormalige vergunninghouder. Soms nemen vergunninghouders op eigen initiatief afscheid.

Het voordragen voor een vergunning voor een nieuwe of vrijgekomen locatie (evenementenplein of vermaakcentrum) vanuit de reservelijst gaat als volgt: Vierdaaagsefeesten benadert een ondernemer/organisatie van de wachtlijst, die past bij de locatie en de programmering die zij als regievoerder over het aanbod van het totaalevenement in de gehele stad voor ogen heeft. Wanneer meerdere ondernemers/organisaties in aanmerking komen wordt hen gevraagd een conceptplan voor te leggen.

Er wordt een keuze gemaakt waarin wordt afgewogen: het optimaal gebruik van de fysieke ruimte, de kwaliteit van de programmering, de samenwerking met andere ondernemers en organisaties, de kwalitatieve uitstraling, het innovatieaspect en de degelijkheid van de financiering.

Ondernemers en organisaties die belangstelling hebben voor een nieuwe of vrijgekomen plaats kunnen zich aanmelden. Indien u belangstelling hebt, neem zo spoedig mogelijk contact op Vierdaagsefeesten via info@vierdaagsefeesten.nl.