Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for Zondag 4dfen2019 hanenkamp CA1 8155Zondag 4dfen2019 hanenkamp CA1 8155

Toolkit

De 7 mooiste dagen van het jaar, die maken we met elkaar. Samen zijn we het grootste evenement van Nederland. Wij zijn er trots op dat jullie inhoud geven aan de Vierdaagsefeesten. Dat dragen wij graag uit. Andersom hopen wij dat jullie laten zien dat je onderdeel bent van Vierdaagsefeesten.

Vor­mgev­ing en huisstijl

Vier­daagse­feesten is uniek: juist door de veelz­i­jdigheid van programma’s en sfeerge­bieden in de stad, en dat komt mede door jul­lie eigen uit­stral­ing. Dat moet zo bli­jven. Wel is het fijn als de saamhorigheid ergens terugkomt, en de Vier­daagse­feesten huis­sti­jl onder­s­te­unend aan jul­lie eigen huis­sti­jl kan wor­den gebruikt. In het ontwerp is zo veel mogelijk reken­ing gehouden met diverse kleurstellin­gen en items zodat ieder een onderdeel (of alles) van de nieuwe huis­sti­jl kan omar­men. Daar­naast zetten wij de huis­sti­jl uit­er­aard in voor overkoe­pe­lende com­mu­ni­catie en algemene aanduidingen.

Vier de feesten
Placeholder for Kleur Categorie Voor IedereenKleur Categorie Voor Iedereen

De toolkit bevat de volgende onderdelen:

  • Basis logo in 3 kleuren, diverse bestandsformaten voor online en druk
  • Footer ligt in 3 kleuren, voor online en druk
  • Footer heavy in 3 kleuren, voor online en druk
  • Lettertype
  • Facebook overlays in 3 kleuren
  • Instagram overlays in 3 kleuren
  • Promotekst

Alles uit de toolkit is en blijft eigendom van Vierdaagsefeesten. Het materiaal mag vrij gebruikt worden voor promotie van programma tijdens Vierdaagsefeesten, niet voor commerciële doeleinden. Bij twijfel, neem contact met ons op.

Uitin­gen

Stan­daard uitingen

Er wor­den diverse stan­daard uitin­gen ontwikkeld als ban­iervlaggen, bouwhek­doeken en lan­taarn­paal­bor­den. Bin­nenko­rt ver­schi­jnt hier­van een overzicht en kun je inteke­nen welke mate­ri­alen je kunt gebruiken op jouw terrein. 

Uitin­gen op maat

Wil je uitin­gen op maat geschikt voor jouw locatie? Zodat de naam van de locatie groot kan wor­den weergegeven of er een com­bi­natie ontstaat van je eigen huis­sti­jl met die van Vier­daagse­feesten? Dan kun­nen wij hier­voor in over­leg een ontwerp aan­lev­eren en eventueel bestellen en bezor­gen. De mate­ri­aalkosten wor­den door gefactureerd.

Thema's

Om ervoor te zorgen dat bezoekers uit de meer dan 1.000 optredens kunnen kiezen, helpen we ze een handje door in thema’s / routes te communiceren. De routes zullen voornamelijk zichtbaar zijn via de app en social media.

I ♥ Music
Indie, pop, rock, metal, singer-songwriter

Nimweegs gezellig
Smartlappen, levenslied, Hollands, lokaal

Dit is goud!
Van nineties tot nu, de beste allround feestmuziek

Verdieping
Bewuste time-out, beleving, strand, groen, klassiek, workshop, lezing

Uit je plaat
Dance, techno, disco, house, hiphop, R&B

Grenzeloos genieten
Salsa, wereldmuziek, reggae, funk, ska, blues, soul en jazz

Nieuws, primeurs en media

Bij de bekendmaking van programmering is Vierdaagsefeesten graag in de lead en het eerste kanaal waarop alle primeurs worden gedeeld. Door het samen delen van programmering en afstemmen wanneer wat naar buiten komt in een communicatieplanning, kunnen we zorgen voor continue en gespreide media-aandacht. Bovendien voeren we de laatste check als het gaat om risico-inventarisatie en het samenhangende veiligheidsoverleg. Er wordt zo veel mogelijk afgestemd wie wanneer bekend wil maken en een planning gemaakt om eventuele knelpunten te signaleren.

Social Media

In aanloop naar en tijdens de week, delen we graag primeurs, bijzondere nieuwtjes en beelden. Samen sta je sterker door elkaar te taggen, we hebben veel likers en volgers op social media dus daar moeten we gebruik van maken.

We spreken af om zo veel mogelijk de hashtag #vierdaagsefeesten te gebruiken

Placeholder for 15 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster 4 115 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster 4 1
Login
Bekijk winkelwagen