Stuurgroep Omwonenden

Bij de organisatie van het evenement houdt Vierdaagsefeesten te allen tijde rekening met de belangen van haar stakeholders. Denk hierbij aan een zo hoog mogelijke tevredenheid bij haar bezoekers, winst voor haar (binnenstad-)ondernemers, citymarketing voor de gemeente, zichtbaarheid voor haar partners en zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

Bijeenkomsten

Vier keer in het jaar organiseert Vierdaagsefeesten een bijeenkomst voor omwonenden (van Vierdaagsefeesten). We betrekken hiermee de omwonenden zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen en vernieuwingen van Vierdaagsefeesten en bespreken ook aandachtspunten zoals overlast die door het evenement veroorzaakt wordt. Maar daarnaast vinden we het vanuit de organisatie ook erg prettig wanneer men mee denkt over hoe we Vierdaagsefeesten nóg beter kunnen organiseren. Wij prijzen ons gelukkig met waardevolle opmerkingen en kritische kanttekeningen die we aangereikt krijgen.

De bijeenkomsten worden bijgewoond door een stuurgroep van omwonenden. Deze stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van bewonersverenigingen, straatvertegenwoordigers en enthousiaste omwonenden die zich persoonlijk hebben aangemeld.

Woont u in de binnenstad van Nijmegen en wilt u graag uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar info@vierdaagsefeesten.nl of bel naar 024-3233163 en vraag naar Madelon Kersten.

Indien u zich aanmeldt voor bijeenkomsten ontvangt u circa vier weken voorafgaand aan een bijeenkomst een uitnodiging per mail.