Stuurgroepen

Bij de organisatie van het evenement houdt Vierdaagsefeesten te allen tijde rekening met de belangen van haar stakeholders. Denk hierbij aan een zo hoog mogelijke tevredenheid bij haar bezoekers, winst voor haar (binnenstad-)ondernemers, citymarketing voor de gemeente, zichtbaarheid voor haar partners en zo min mogelijk overlast voor de omwonenden, maar ook het zo toegankelijk mogelijk maken van het evenement voor minder validen.

Om deze belangen en wensen zo goed mogelijk in beeld te krijgen organiseert Vierdaagsefeesten door het gehele jaar een aantal bijeenkomsten met al onze belanghebbenden.
Dit doen we in de vorm van stuurgroepen. De leden van deze stuurgroepen vertegenwoordigen onze stakeholders.

 

Stuurgroepen

Bewoners en omwonenden

Bijeenkomsten

Vier keer in het jaar organiseert Vierdaagsefeesten een bijeenkomst voor omwonenden (van Vierdaagsefeesten). We betrekken hiermee de omwonenden zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen en vernieuwingen van Vierdaagsefeesten en bespreken ook aandachtspunten zoals overlast die door het evenement veroorzaakt wordt. Maar daarnaast vinden we het vanuit de organisatie ook erg prettig wanneer men mee denkt over hoe we Vierdaagsefeesten nóg beter kunnen organiseren. Wij prijzen ons gelukkig met waardevolle opmerkingen en kritische kanttekeningen die we aangereikt krijgen.

De bijeenkomsten worden bijgewoond door een stuurgroep van omwonenden. Deze stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van bewonersverenigingen, straatvertegenwoordigers en enthousiaste omwonenden die zich persoonlijk hebben aangemeld.

Woont u in de binnenstad van Nijmegen en wilt u graag uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar [email protected] of bel naar 024-3233163 en vraag naar Madelon Kersten.

Indien u zich aanmeldt voor bijeenkomsten ontvangt u circa vier weken voorafgaand aan een bijeenkomst een uitnodiging per mail.

Ondernemers

Verspreid over het gehele jaar organiseert Vierdaagsefeesten bijeenkomsten voor horeca ondernemers uit de binnenstad van Nijmegen. We betrekken hiermee de horeca ondernemers zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen en vernieuwingen van Vierdaagsefeesten en bespreken onderwerpen zoals cashless betalen of het gebruik van PETglas om een circulair economisch model te realiseren. Daarnaast vinden we het vanuit de organisatie ook erg prettig wanneer ondernemers meedenken over hoe we Vierdaagsefeesten nóg beter kunnen organiseren. Wij prijzen ons gelukkig met waardevolle opmerkingen en kritische kanttekeningen die we aangereikt krijgen.

De bijeenkomsten worden bijgewoond door een grote groep horeca ondernemers. Heeft u ook een horeca onderneming in Nijmegen en wilt u graag uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar [email protected] of bel naar 024-3233163.

Stuurgroep minder validen

Samenwerking

Vierdaagsefeesten is in gesprek met onder andere de Werkgroep Integratie Gehandicapten, slechtzienden en rolstoelers om te werken aan de diverse verbeterpunten voor minder validen tijdens Vierdaagsefeesten. Vanuit de organisatie hopen we op deze manier het evenement zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere bezoeker, zodat we Vierdaagsefeesten nóg beter kunnen organiseren.

Met diverse tips en aandachtspunten prijzen we ons gelukkig, de waardevolle opmerkingen en kritische kanttekeningen die we aangereikt krijgen zorgen ervoor dat we nog beter kunnen voldoen aan de wens en behoefte van de bezoeker.

Wilt u graag meedenken over deze hoe we de Vierdaagsefeesten toegankelijker kunnen maken voor minder validen? Stuur dan een mail naar [email protected] of bel naar 024-3233163 en vraag naar Madelon Kersten. Wij nodigen u graag uit!

Stuurgroep bezoekers

Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen analyseren Vierdaagsefeesten. De gemiddelde student weet dat Vierdaagsefeesten een goed feestje is. Als je hem of haar dan de kans geeft om echt ‘iets’ van Vierdaagsefeesten te vinden is de interesse gelukkig snel gewekt.

Een groep knappe koppen grijpt de kans met beide handen aan om vanuit hun eigen vakgebied met ons mee te denken over hoe we Vierdaagsefeesten nóg beter kunnen maken. Wij prijzen ons gelukkig want nu al krijgen wij waardevolle opmerkingen en kritische kanttekeningen aangereikt.

Vanuit verschillende opleidingen aan de Radboud Universiteit zullen de studenten tijdens Vierdaagsefeesten aan de voorkant meekijken vanuit het oog van de bezoeker. Zaken waar zij zich met name op richten zijn het jaarplan, de begroting, de programmering en de evaluatie van ons evenement. Uit eerder overleg met deze studenten kwam al naar voren dat zij van mening zijn dat we tijdens Vierdaagsefeesten veel zichtbaarder mogen maken welke waardevolle initiatieven, samenwerkingen en projecten we hebben opgezet voor de stad Nijmegen.

Dus wij roepen tegen hen: kom maar op met de opmerkingen want wij doen er graag ons voordeel mee!”