In 2016 was er in het Besiendershuis de tentoonstelling Besiendershuis & rivier de Waal, met een bijdrage over de Kaaisjouwers van schrijver en schipperszoon F.A. van Alphen.

Frank gaat verhalen vertellen uit zijn boek ‘De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal’. De expositie gaat in het najaar van 2017 op reis langs locaties gelegen aan de Waal.

Geen schorriemorrie, misschien onverlaten, maar zeker helden.

Er was zelfs geen sprake van een stuk onderbelichte Nijmeegse geschiedenis. Het was een stuk niet belichte Nijmeegse geschiedenis. Totdat het boek ‘De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal’ van Frank Antonie van Alphen verscheen. Een verhalende ode aan deze groep losarbeiders, doorvertelde stadshistorie. Zodat zij die er niet meer zijn, toch blijven. De sjouwers losten en laadden, tot na de Tweede Wereldoorlog, de schepen aan de Waalkade en in de havens met de hand. In een periode dat goederen nog over water naar de Keizer Karelstad werden vervoerd. De kaaisjouwers tilden vrachten tot tachtig kilo zwaar uit de scheepsruimen en brachten deze aan land. Steeds die ladder op, het ruim uit en dan in het gangboord stappen. Om over een bevend smal loopplankje de wal op te sjouwen en daar de zware vracht neer te zetten. Ze dronken tegen de klippen op – hoe harder ze werkten – maar kregen stank voor dank. De bovenstadbewoners keken letterlijk én figuurlijk op de sjouwers neer en bestempelden hen als schorriemorrie, uitvaagsel en janhagel. Maar het was wel deze bevolkingsgroep van stikarme onderstadbewoners die in het interbellum voor een groot deel voor de Nijmeegse welvaart verantwoordelijk was. Dus nog voordat de Marshallhulp kwam. Hun geschiedenis is met het schrijven van ‘De Kaaisjouwers, een hard leven aan de Waal’ niet vergeten. Een boek over het hardwerkende vroeger.

Ontvangst: vanaf 16.15 uur.
Aanvang: 16.30 uur.

Wilt u het meemaken? Reserveer dan snel een ticket.

Klik hier om te reserveren.