Geluidsreglement

Evenementen in de open lucht geven geluidsoverlast. Om een teveel aan geluidsoverlast bij omwonenden te voorkomen zijn er regels gesteld waar evenementen aan moeten voldoen.

Geluidsontheffing

Tijdens Vierdaagsefeesten zijn er bijzondere eisen die aan de ontvanger van de geluidsontheffing worden gesteld. De begin- en eindtijden voor (versterkt) geluid tijdens Vierdaagsefeesten zijn:

  • Zaterdag tot en met donderdag van 09.00* tot 00.30 uur, m.u.v. zondag vanaf 13.00 uur.
  • Vrijdag van 09.00* tot 01.00 uur.
    * Vrijwel alle podia starten tussen 14.00-15.00 uur of tussen 19.00-20.00 uur afhankelijk van de locatie

Tussen begin- en eindtijd mag maximaal 10 uur zitten op dezelfde locatie. Bij uitzondering wordt hier een aanvullende ontheffing voor ontleend,  bijvoorbeeld als het gaat om kinderprogrammering, een klassiek concert of het visconcours. Om overmatige geluidshinder te voorkomen is het gebruik van een geluidsbegrenzer verplicht.

 Orkesten

Er mogen maximaal 8 loop- en dweilorkesten per avond tegelijkertijd spelen. Deze muziekgezelschappen spelen onversterkt en hebben daarom geen geluidsontheffing nodig.

 Controle

De houder van de evenementenvergunning is verplicht het geluid te (laten) controleren (in dB(A) én dB(C)). Tijdens het evenement zal een inspecteur van de afdeling Milieu de geluidssterkte controleren. Als de inspecteur instructies geeft met betrekking tot de geluidssterkte moeten deze altijd opgevolgd worden. Daarnaast huurt Vierdaagsefeesten een expert in die de ondernemers ondersteunt met advies om teveel overlast en overtredingen te voorkomen.