Kiss ‘n’ ride

Ook dit jaar wordt er weer een zogenaamde KISS & RIDE plek ingericht. Deze is bedoeld als brenglocatie voor je ouders, vrienden etc. die je op deze manier zo dicht mogelijk bij het centrum kunnen afzetten.

Deze locaties worden zo ingericht dat bij het brengen en halen vrijwel geen hinder is van filevorming. Je bent er zo weer weg.