Kiss ‘n’ ride

Ook dit jaar wordt er weer een zogenaamde KISS & RIDE plek ingericht. Deze is bedoeld als brenglocatie voor je ouders, vrienden etc. die je op deze manier zo dicht mogelijk bij het centrum kunnen afzetten. Er zijn verkeersregelaars die zorgen voor een goede en veilige doorstroom van het verkeer.

De KISS & RIDE vind je op Keizer Karelplein ter hoogte van Bisschop Hamerstraat. Via Keizer Karelplein, kun je weer de stad verlaten.