16-22 juli 2022nijmegen

Privacy verklaring

Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 116 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1

Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-06-2019. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we u daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen.

Stichting Vierdaagsefeesten respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. Stichting Vierdaagsefeesten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Stichting Vierdaagsefeesten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Contactgegevens Vierdaagsefeesten

Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende grondslagen:

Doel verwerking persoonsgegevens

Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Vierdaagsefeesten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt, waarbij de wettelijke (bewaar)termijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vierdaagsefeesten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Vierdaagsefeesten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/pixels. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Nieuwsbriefsysteem (Mailchimp), andere mailings, reserveringssystemen (Eventbrite) en app.

Stichting Vierdaagsefeesten verstuurt nieuwsbrieven via het nieuwsbriefsysteem Mailchimp.
Mailchimp kent de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrieven. Als u hiervan gebruik maakt, ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Voor de verkoop van tickets hebben werken wij met het systeem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen privacy policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vierdaagsefeesten en hebt u het recht op de overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vierdaagsefeesten.nl. Ook indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact met ons opnemen.

Foto's en beeldmateriaal

Omdat u zich bevindt op een evenement in de openbare ruimte geeft u automatisch het volledige en onbeperkte gebruiksrecht aan Stichting Vierdaagsefeesten en daarmee aan ACBN Evenementenbureau Nijmegen om beeldmateriaal te gebruiken en openbaar te delen.

Wilt u liever niet dat wij deze foto niet (openbaar) publiceren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via info@vierdaagsefeesten.nl o.v.v. het fotonummer en naam fotograaf.