Missie & Visie

Stichting Vierdaagsefeesten borgt de continuïteit van het evenement door een gezonde financiële bedrijfsvoering, naast de voorwaarden die zij stelt dat het evenement veilig en duurzaam georganiseerd moet worden. Naast haar positionering als publieksevenement, positioneert zij zich nadrukkelijk op duurzaamheid.

Bij de organisatie van het evenement houdt Vierdaagsefeesten te allen tijde rekening met de belangen van haar stakeholders. Denk hierbij aan een zo hoog mogelijke tevredenheid bij haar bezoekers, winst voor haar (binnenstad-)ondernemers, citymarketing voor de gemeente, zichtbaarheid voor haar partners en zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

Vierdaagsefeesten wil met het evenement een bijdrage leveren aan haar omgeving om deze te versterken en te verbeteren, waar mogelijk ook door het jaar heen.

Zij vindt duurzaam organiseren haar verantwoordelijkheid. Het is ondertussen normaal dat veiligheid een belangrijke voorwaarde is voor het organiseren van een evenement. Vierdaagsefeesten gelooft dat het net zo belangrijk is om het evenement duurzaam te organiseren.

De ambitie van de stad Nijmegen is om in 2045 klimaatneutraal te zijn.

Vierdaagsefeesten droomt ervan om haar deel al eerder te verwezenlijken en daarmee een steentje bij te dragen aan de stedelijke ambitie. Zeven dagen stappen zonder dat we daarbij onze omgeving belasten. We bouwen samen aan jouw feest voor de toekomst! Bekijk alle initiatieven en ideeën die er al zijn en stem op jouw favoriet. Of nog beter…draag je eigen idee aan via

party into the future.nl

logo-green-capital